Το Πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοστικής εκπαίδευσης (Adaptive LEArning system for Statistics -ALEAS) και θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χάσματος που παρατηρείται στα μαθήματα στατιστικής. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν ένα πρώτο μάθημα στατιστικής σε διάφορα τμήματα: ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και επιστημών της αγωγής. Το ALEAS θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα καινοτόμο και συμπληρωματικό εργαλείο  στα παραδοσιακά μαθήματα στατιστικής και θα παρέχει εξατομικευμένα μαθησιακά μονοπάτια στους φοιτητές, με σκοπό να τους παρέχει διορθωτικές συμβουλές με σκοπό τη διαχείριση του «άγχους για τη στατιστική». Η χρήση παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο που προέρχονται από συγκεκριμένους τομείς αποσκοπεί στην πρόκληση της περιέργειας και του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τη στατιστική. Το ALEAS θα αποτελέσει επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς για τους καθηγητές επειδή στο τέλος κάθε μαθήματος ή μιας μαθησιακής ενότητας θα παρέχονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αντίκτυπο του συστήματος προσαρμοστικής διδασκαλίας στην ικανότητα μάθησης των φοιτητών της τάξης. Το σύστημα θα εφαρμοστεί πειραματικά και θα προσαρμοστεί στις τάξεις προπτυχιακών μαθημάτων στατιστικής των εμπλεκόμενων συνεργαζόμενων φορέων.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία με τους παρακάτω συνεργαζόμενους φορείς:

Πανεπιστήμιο Jacobs Βρέμης (Jacobs University Bremen)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Democritus University of Thrace)

Πανεπιστήμιο της Νάπολη (University of Naples Federico II) (Συντονιστής του Προγράμματος)

Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (Universitat de Valencia)

Smarted srl