Περιγραφή

Το τέταρτο πνευματικό προϊόν (Ο4) θα έχει τη μορφή μελέτης η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών προσπαθειών, των εφαρμογών και τον αντίκτυπο των τεχνολογιών και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ALEAS.

Στόχοι

Το αντικείμενο του τέταρτου προϊόντος είναι να δοκιμάσει, να αξιολογήσει και να εξετάσει την εγκυρότητα της εφαρμογής του ALEAS, και να υποστηρίξει την εκπαίδευση των φοιτητών ανθρωπιστικών τμημάτων στα μαθήματα στατιστικής. Το Ο4 θα επικεντρωθεί στη δοκιμή τόσο των μεθοδολογικών όσο και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ALEAS, σε λειτουργικά και ρεαλιστικά περιβάλλοντα.

Συνοπτικά οι στόχοι του είναι:

  • Να αναλύσει την κεντρική ιδέα του Προγράμματος με τους διδασκόμενους, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία με επίκεντρο το χρήστη.
  • Να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ALEAS  σε πραγματικό περιβάλλον διεξαγωγής μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, αξιολογώντας τον αντίκτυπό της.
  • Να παρέχει προτάσεις για μελλοντικές εφαρμογές.