Η πρώτη από τις εκδηλώσεις του ALEAS θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη της Ιταλίας, τη χρονική περίοδο που θα υλοποιείται το δεύτερο πνευματικό προϊόν του έργου (Ο2 – Διδακτικό Υλικό για ένα ολοκληρωμένο μάθημα στατιστικής με τη χρήση Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης).

 

Περιγραφή και Ομάδες-Στόχοι

Αυτή η εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Νάπολη. Αναμένεται να φέρει πιο κοντά καθηγητές πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες που εργάζονται στο πεδίο των στατιστικών μεθόδων για τη μέτρηση του άγχους. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει τη συμμετοχή φοιτητών από διαφορετικά πανεπιστήμια.

Η διεθνής αυτή εκδήλωση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες:

  1. να συζητήσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη του O1 για την επίδοση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά και τη στατιστική
  2. να συγκεντρώσει τις πιο πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές
  3. να ενεργοποιήσει τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής σε αυτό το πεδίο
  4. να γνωστοποιήσει ευρύτερα τους σκοπούς του Προγράμματος
  5. να διευρύνει το υπάρχων δίκτυο επαφών έτσι ώστε να μελετηθούν προγράμματα σπουδών από διαφορετικά πανεπιστήμια.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια στρογγυλή τράπεζα όπου οι συμμετέχοντες πανεπιστημιακοί θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα πιθανά αποτελέσματα του Προγράμματος.