Το Πρόγραμμα ALEAS στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοστικής διδασκαλίας της Στατιστικής που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του μαθησιακού κενού που παρατηρείται στα μαθήματα στατιστικής. Πληθυσμοί-στόχοι του ALEAS είναι προπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημιακών Τμημάτων που παρακολουθούν τα πρώτα μαθήματα στατιστικής σε Τμήματα Ψυχολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής.

About

The ALEAS Project

Aims

Aims

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοστικής εκπαίδευσης (Adaptive LEArning system for Statistics -ALEAS) και θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χάσματος που παρατηρείται στα μαθήματα στατιστικής. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν ένα πρώτο μάθημα στατιστικής σε διάφορα τμήματα: ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και επιστημών της αγωγής….

Read More

Project Description

Project Description

Πολλά επιστημονικά άρθρα επισημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνεισφέρουν στη χαμηλή επίδοση των φοιτητών σε τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη στατιστική, και γενικότερα στα μαθηματικά. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες ως εξής: (i) έλλειψη του γνωστικού υπόβαθρου. (ii) ψυχολογικά χαρακτηριστικά σχετικά με το άγχος στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. (iii)…

Read More

News