Ονομασία

Πανεπιστήμιο

Νάπολης

Φρειδερίκος ΙΙ

Χώρα

Ιταλία

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης (ιτ. Università degli Studi di Napoli “Federico II”), είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στη Νότια Ιταλία και ένα από τα πιο σημαντικά στην Ιταλία (στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα το Πανεπιστήμιο της Νάπολης είναι το δεύτερο σε μέγεθος στη χώρα μετά το Πανεπιστήμιο Ρώμης LA SAPIENZA). Ιδρύθηκε από τον Φρειδερίκο ΙΙ (Αυτοκράτορα της ιεράς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και βασιλιά της Σικελίας) μέσω γενικού διατάγματος και είναι το πιο παλιό κρατικό λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 4 σχολές: Επιστήμη και Τεχνολογία, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Γεωπονία και Κτηνιατρική, Ιατρική∙ 26 τμήματα και 2508 καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (UNINA-DPS) είναι ένα από τα νέα 26 Τμήματα του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II, που τέθηκε σε λειτουργία από τον Εθνικό Νόμο αριθ. 4168 της 28.12.2012 που ακολούθησε την εθνική μεταρρύθμιση του Πανεπιστημίου επιβεβλημένη από τον προηγούμενο Εθνικό Νόμο 240/2010. Αποτελείται από 80 λέκτορες. Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη, το έργο του Τμήματος είναι διεπιστημονικό και βασίζεται στην ενσωμάτωση συναφών και συμπληρωματικών επιστημονικών κλάδων στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών, της Νομικής, της Κοινωνιολογίας και της Στατιστικής. Με την πάροδο των ετών, το Τμήμα κατάφερε να αποκτήσει μια πιο δομημένη και ευέλικτη οργανωτική δομή, με στόχο τη μελέτη σύνθετων πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από ακριβείς αξιολογήσεις και συγκριτικές προσεγγίσεις. Με πλήρη σεβασμό των αναγκών της επιστημονικής γνώσης, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα λύσεων και εννοιών που προσαρμόζονται στις δεσμεύσεις που αποζητά η κοινωνία και ο οικονομικός ανταγωνισμός στην τρίτη χιλιετία. Τα μαθήματα (πολιτικές επιστήμες, πολιτική επιστήμη της διοίκησης και στατιστική) επιτρέπουν στους αποφοίτους μας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πραγματικότητα χάρη σε εκπαιδευτικές ενότητες , οι οποίες έχουν ξεπεράσει τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ ανθρωπιστικής και επιστημονικής γνώσης. Το Τμήμα έχει αναλάβει το καθήκον να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία και την Ευρώπη. Προωθεί, σε επιστημονικό και διδακτικό επίπεδο, ένα πιο προηγμένο μεθοδολογικό σχήμα στον τομέα των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, ενισχυμένο από την πλήρη και ενεργητική συμμετοχή στη δυναμική των μέσων. Αυτές οι μελέτες προορίζονται για όλους όσοι θέλουν να ενταχθούν στον κόσμο σήμερα με αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία παραγωγής και λήψης αποφάσεων∙ Στην πραγματικότητα, η UNINA-DPS καλλιεργεί και προωθεί τη μελέτη των δομών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά επικεντρώνεται εξίσου στη συνάρθρωση των λειτουργιών, από την τυποποίηση μέχρι την επικοινωνία, τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, το έδαφος και την ανάπτυξη. Χωρίς να παραβλέπει τα ιστορικά και θεωρητικά θεμέλια της άρθρωσης και της διαχείρισης της εξουσίας, στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να προσανατολιστούν σε ένα πολύπλοκο σύστημα όπως το ευρωπαϊκό, του οποίου η δημοκρατία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το Εργαστήριο NAC (Εργαστήριο Φυσικής και Τεχνητής Νόησης) του Πανεπιστημίου της Νάπολης συμμετέχει επίσης στο παρόν ερευνητικό έργο. Με επικεφαλής τον καθηγητή Orazio Miglino, το εργαστήριο της NAC διαθέτει μακρά και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογιών μάθησης. Στον τομέα αυτό, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη, το εργαστήριο διεξάγει έρευνες σε διάφορους τομείς των ψυχολογικών και γνωστικών επιστημών. Το εργαστήριο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, όπου συνεργάζονται ψυχολόγοι, στατιστικολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κύρια εστίαση βρίσκεται τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένης έρευνα: 1. Την αναπαραγωγή βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών φαινομένων σε τεχνητά περιβάλλοντα (τεχνητά συστήματα). 2. Την εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτής της γραμμής έρευνας σε εκπαιδευτικούς (μαθησιακά πλαίσια διαφόρων ειδών και επιπέδων) και εξελικτικούς τομείς (ανάπτυξη τεχνολογιών για την ενίσχυση και υποστήριξη γνωστικών διαδικασιών). Για το σκοπό αυτό, η NAC έχει αναπτύξει με την πάροδο των ετών μια πληθώρα εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό σχετικών πλατφορμών λογισμικού και μεθόδων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας) για τη στήριξη των διαδικασιών διδασκαλίας / μάθησης σε διαφορετικά πλαίσια (σχολείο, εκπαίδευση, επιχείρηση). Σχετικές είναι οι συμμετοχές του Τμήματος (και της NAC) σε διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, τόσο με συντονιστικούς ρόλους όσο και σε συνεργασία με κορυφαίους ευρωπαϊκούς βιομηχανικoύς και ακαδημαϊκούς φορείς.

Ιστοσελίδα

www.unina.it