Ονομασία

Πανεπιστήμιο Γιάκομπς Βρέμης GGMBH

Χώρα

Γερμανία

Περιγραφή

Tο Πανεπιστήμιο Jacobs είναι ένα ιδιωτικό, ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, αγγλόφωνο, διεθνές πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε το 2001 και είναι θεσμικά διαπιστευμένο από το Γερμανικό Επιστημονικό Συμβούλιο της Ελεύθερης Πόλης της Βρέμης. Το Πανεπιστήμιο Jacobs είναι μέλος της Γερμανικής Συνδιάσκεψης Πρυτάνεων (Hochschulrektorenkonferenz). Το Πανεπιστήμιο Jacobs προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κοινών ευρωπαϊκών συμφωνιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επιστημονικό φάσμα των προγραμμάτων σπουδών καλύπτει προγράμματα μηχανικής και φυσικών επιστημών καθώς και τομείς όπως οι κοινωνικές επιστήμες, η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων. Η έρευνα και η διδασκαλία οργανώνονται σε τρεις θεματικούς άξονες (τομείς εστίασης): -Κινητικότητα- ανθρώπων, αγαθών και πληροφοριών -Υγεία- εστίαση σε βιοδραστικές ουσίες -Πολυπολιτισμικότητα- στις σύγχρονες κοινωνίες Το Πανεπιστήμιο Jacobs στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στα νέα ταλέντα από όλο τον κόσμο να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την παροχή στους φοιτητές εξαιρετικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, εντατικής εποπτείας και καθοδήγησης, καθώς και την απαιτητική διεθνή ατμόσφαιρα διαβίωσης και συνεργασίας σε ένα πραγματικά διαφοροποιημένο περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο Jacobs επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην κοινωνία για να προάγουν μια βιώσιμη και ειρηνική συνεργασία μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών και ανεξάρτητα από τους οικονομικούς τους πόρους. Με το μοναδικό του εργαστήριο κοινωνικών επιστημών το Πανεπιστήμιο Jacobs διαθέτει μια εξαιρετική υποδομή για τη διεξαγωγή πειραμάτων στην ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. Το διαφορετικό φοιτητικό σώμα επιτρέπει τη συμπερίληψη πολλών μεταβλητών ελέγχου που δεν μπορούν να ελεγχθούν σε πιο ομοιογενείς φοιτητικούς πληθυσμούς.

Ιστοσελίδα

http://www.jacobs-university.de/