Το Πρόγραμμα ALEAS στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοστικής διδασκαλίας της Στατιστικής που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του μαθησιακού κενού που παρατηρείται στα μαθήματα στατιστικής. Πληθυσμοί-στόχοι του ALEAS είναι προπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημιακών Τμημάτων που παρακολουθούν τα πρώτα μαθήματα στατιστικής σε Τμήματα Ψυχολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής.

About

The ALEAS Project

Aims

Aims

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοστικής εκπαίδευσης (Adaptive LEArning system for Statistics -ALEAS) και θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χάσματος που παρατηρείται στα μαθήματα στατιστικής. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν ένα πρώτο μάθημα στατιστικής σε διάφορα τμήματα: ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και επιστημών της αγωγής….

Read More

Project Description

Project Description

Πολλά επιστημονικά άρθρα επισημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνεισφέρουν στη χαμηλή επίδοση των φοιτητών σε τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη στατιστική, και γενικότερα στα μαθηματικά. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες ως εξής: (i) έλλειψη του γνωστικού υπόβαθρου. (ii) ψυχολογικά χαρακτηριστικά σχετικά με το άγχος στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. (iii)…

Read More

News

blog
ALEAS Greek Multiplier Event

The Greek multiplier event will be held the 6th March 2021 on zoom from 9:30am(CET). ALEAS is a self-learning environment designed to support undergraduate students enrolled in Human and Social Sciences courses (and not only!) to train themselves in learning Statistics, using a mobile device app. The Multiplier Event aims to present the project intellectual…

Read More
blog
ALEAS GERMAN Multiplier Event

The 19th February will be held the German Multiplier Event named “Towards a data driven world: Overcoming statistics anxiety“. The event will be held online. The aim of this workshop is to introduce instructors of statistics as well as students from the fields of social sciences, health sciences and humanities to the ALEAS project. The…

Read More
blog
ALEAS Italian Multiplier event

The 26th January 2021 will be held the Italial Multiplier Event. The event will give an overview of the state of the project, on the achievement reached during the implementation, an open discussion on the application of online tools for learning (and teaching) in statistics. The event will allow to present the APP for its…

Read More
ALEAS Presentation of APP

During the event PsychoBit 2020, the Consortium will present officially the ALEAS App, downloadble from the Google Play store. The event will be held online the 29th September from 3 PM to 5:30 PM using this link. The online platform is ZOOM where the event will be presented. The event is completely free and every…

Read More
blog
Statistics in Social Science – Presentation of ALEAS project

The ALEAS project continues the activities of dissemination of the project. The 9th Septemper ALEAS will be presented inside the event called “Teaching statistcs and teach to teaching statistics: experiences inside and outside the Plan for Scientific Degrees” organised by Person Italia, Società Italiana di Statistica (Italian Statistics Institute and Piano Nazionale Lauree Scientifiche (National…

Read More